EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste on laadittu 23.05.2018. Päivitetty 18.8.2021.

1. Rekisterinpitäjä


Risk Control Services Finland Oy, Keilaranta 1, 02150 Espoo.
puh +358 45 319 7219


Risk Control Services Finland Oy:n aputoiminimiä ovat RCS Training, Conflict Control ja Kehokoodi.

2. Rekisterin nimi


Risk Control Services Finland Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Tämän selosteen tarkoitus on tiedottaa Risk Control Services Finland Oy:n ja sen aputoiminimien verkkosivuilla kävijöitä sekä Risk Control Services Finland Oy:n palveluiden käyttäjiä henkilötietojen keräämisestä, käytöstä ja tallentamisesta.


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Risk Control Services Finland Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Risk Control Services Finland Oy:n ja/tai sen
yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Risk Control Services Finland Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä myös muihin, ulkopuolisiin sivustoihin tai resursseihin. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin erikseen. Linkki muuhun kuin Risk Control Services Finland Oy:n tai sen aputoiminimien sivustoihin ei ole osoitus siitä, että Risk Control Services Finland Oy vastaa kyseisen sivuston sisällöstä tai tukee sen omistajaa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voi olla
– Etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Osoitetiedot

Tilaamalla tai käyttämällä Risk Control Services Finland Oy:n palveluita hyväksyt, että keräämme sinuun liittyvää tietoa tämän rekisteri- ja tietoturvaselosteen mukaisesti.


Risk Control Services Finland Oy:n verkkovalmennuksien ja -kurssien palveluntarjoaja on Kajabi LLC. Lue Kajabin tietosuojasta täältä: https://kajabi.com/policies. Verkkovalmennusten suorittajista tallennetaan etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Verkkokurssien ostot tapahtuvat verkkokaupassa, jossa maksuvälittäjänä toimii Stripe. Lue Stripen tietosuojakäytännöistä täältä: https://stripe.com/en-fi/privacy.

Asiakkuuksien hallinta ja uutiskirjeet


Kenellä tahansa on mahdollisuus tilata Risk Control Services Finland Oy:n ja/tai sen aputoimien uutiskirje tilauslomakkeen kautta samisallinen.fi -sivustolta. Nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjepalveluntarjoajan Kajabi LLC toimesta. Listalta voi kirjautua pois milloin tahansa. Lue Kajabin tietosuojasta täältä: https://kajabi.com/policies.


Tietojen säilytysaika


Risk Control Services Finland Oy säilyttää henkilötietoja vähintään lain tai säädösten vaatiman ajan. Asiakastietojen säilytysaika voi liiketoiminnan normaalien ja laillisten tavoitteiden saavuttamiseksi olla pidempi. Päättyneiden asiakkuuksien osalta kaikki talletetut tiedot käydään läpi aika-ajoin ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

 

5. Evästeet


Sivustoillamme käytetään evästeitä käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.


Evästeitä käytetään muun muassa mittaus- ja tutkimustarkoituksiin sivuston käytön ja käyttömäärän selvittämiseksi. Evästeitä käytetään myös mainonnan kohdentamiseksi. Evästeiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa selainkäyttäytymisen perusteella ja evästeiden avulla järjestelmä tunnistaa myös onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, jolloin samoja mainoksia ei näytetä koko ajan samalle käyttäjälle.


Ulkopuolisten tahojen evästeiden perusteella kohdentama mainonta


Seuraavat tahot keräävät sivustollamme evästetietoa, jota käytetään mainonnan kohdentamiseen:

  • Facebook Inc. Lue lisää Facebookin tietosuojakäytännöistä täällä: https://www.facebook.com/policy.php
  • Google Ads. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä täällä: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

 

Seuraavat tahot keräävät sivustoillamme evästetietoa, jota käytetään verkkosivujen kehittämiseen:

  • Google Analytics. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä täällä: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

Mahdollinen muu datan käyttö


Pakolliset ja lain vaatimat datan luovutukset: Viranomaisten ja lain vaatimuksesta on mahdollista, että olemme velvoitettuja luovuttamaan henkilöihin liittyviä tietoja. Tiedon luovutus tai käsittely saattaa myös tulla kyseeseen, jos Risk Control Services Finland Oy:n on puolustettava oikeuksiaan siviili-, yritys- tai rikosoikeudessa.


Yrityskaupat: Saatamme luovuttaa tai siirtää keräämäämme dataa yrityksen myynnin, osakkeiden myynnin, toiseen yritykseen yhdistymisen, muun yritysjärjestelyn tai konkurssin yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakastietojärjestelmästä tai henkilön oman pyynnön kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Edellä mainitut kolmannet tahot voivat siirtää tietoja, mutta he noudattavat EU:n vaatimia säännöksiä. Lisätietoja kyseisten tahojen tietosuojasta kunkin tahon kohdalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja tallentavien palvelimien tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.


Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Niitä käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Selosteen muuttaminen


Kehitämme jatkuvasti palveluitamme. Risk Control Services Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa ja/tai päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tiedotamme muutoksista tässä dokumentissa, joten ole hyvä ja tarkista mahdolliset päivitykset aika ajoin. Muutokset tulevat aina välittömästi voimaan tällä sivulla julkaisun jälkeen.