Menetelmä

Haastavissa olosuhteissa koeponnistettu menetelmä

Kuvittele, että voisit hallita vaativat vuorovaikutustilanteet kuin kokenut ammattilainen ja lukea keskustelukumppanisi ajatuksia kuin avointa kirjaa. Tervetuloa Taktisen neuvottelun maailmaan, missä haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi.

Poliisikuulusteluilla, undercover -operaatioilla, tärkeillä liiketapaamisilla, vaativilla myyntitapaamisilla tai hankalilla työpalavereilla on yllättävän paljon yhteistä. Niissä kaikissa on korkeat tavoitteet, tunteet vaikuttavat päätöksiin ja vaikuttamisen avaimet ovat samat.

Taktisen neuvottelun ytimessä on taito rakentaa positiivista vuorovaikutusta, syventää luottamusta, ymmärtää ihmisen käyttäytymistä ja hyödyntää tätä tietoa omien tavoitteidesi saavuttamiseksi. Neuvottelu on aina vaikuttamista. Mitä paremmin ymmärrät keskustelukumppanin motiiveja ja tavoitteita, sitä tehokkaammin voit vaikuttaa keskustelukumppanin päätöksentekoon.

Rohkeasti kohti haastavia kohtaamisia

Mitä paremmin hallitsemme haastavatvuorovaikutustilanteet, sitä paremmin ymmärrämme toista osapuolta ja tulemme itse ymmärretyiksi. Konfliktien välttäminen eiole aina ratkaisu, mutta rohkeus ja taito kohdata ne voivat olla avaimia väärinkäsitysten välttämiseksi ja omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taktinen neuvottelu ei rajoitu pelkästään neuvotteluihin – se on elämäntaito, joka auttaa sinua asettamaan omat rajasi ja parantamaan vuorovaikutustasi muiden ihmisten kanssa. Ihmiset toimivat tietyn kaavan mukaan, ja kun ymmärrät meitä ohjaavia käyttäytymismalleja, voit ennustaa vuorovaikutustilanteiden kulun ja vaikuttaa niihin positiivisesti.

Tervetuloa matkalle kohti parempaa vuorovaikutusta ja vahvempia neuvottelutaitoja.