Menetelmä

Hyödynnä haastavissa olosuhteissa koeponnistettu menetelmä

Poliisin työssä vaativimpia vuorovaikutustilanteita ovat ammattirikollisten kuulustelu, panttivankineuvottelut ja rikollisten sekaan soluttautuminen. Kaikissa näissä vaaditaan tilannetajua, äärimmäistä paineensietokykyä, loppuun saakka hiottuja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä luoda vaikean tilanteen laukaisevia ratkaisumalleja. 

Taidot ovat samat, mitä vaaditaan minkä tahansa arkeen tai työelämään liittyvän ongelman ratkaisussa. Sillä erotuksella, että vaativissa poliisitehtävissä neuvottelun tarkoitus on päästä kohti viranomaisen intressejä, kun arjen ja yritysmaailman neuvotteluissa tavoitteen on hyvä olla molempia osapuolia hyödyntävää. Neuvottelu ei ole manipulointia eikä omien intressien jyräämistä läpi. Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun molemmat osapuolet lähtevät neuvottelupöydästä tyytyväisinä.

Taktinen neuvottelu® on vaativien viranomaistehtävien pohjalta jalostunut menetelmä.

Taktinen neuvottelu® -menetelmä perustuu viranomaistehtävissä opittuihin taitoihin, mutta siihen on tuotu mukaan parinkymmenen vuoden kokemus yritysmaailman neuvotteluista, asiantuntija- ja esimiestehtävistä sekä yrittäjyydestä. Menetelmä sopii jokaiselle, joka haluaa kommunikoida tavoitteellisemmin, hallita haastavat kohtaamiset paremmin ja viedä vaikeatkin neuvottelut nopeammin toivottuun lopputulokseen.

Taktinen neuvottelu -menetelmä koostuu kuudesta toisiaan tukevasta osa-alueesta.

Valmistautuminen

Valmistautumien lähtee tilannekuvan kirkastamisesta. Se on tavoitteiden ja resurssien ymmärtämistä sekä tiedon hankintaa ja saadun tiedon hyödyntämistä. Se joka valmistautuu huolellisemmin, pystyy aina hallitsemaan tilannetta paremmin.  

Keho-mieli -tila

Haastavat vuorovaikutustilanteet haastavat kykyämme hallita stressiä. Stressimekanismien ymmärtäminen ja hallitseminen parantaa kykyämme neuvotella. 

Vuorovaikutustaidot

Neuvottelua ei ole ilman vuorovaikutusta. Haastavassa vuorovaikutustilanteessa neuvottelu on ennen kaikkea ongelmien ratkaisua, eriävien näkemysten yhteensovittamista ja ratkaisukeskeistä kommunikaatiota. 

Luottamus

Luottamus on tie vaikuttamiseen. Kun luottamus on pystytty rakentamaan neuvotteluosapuolten välille, on kommunikaatio hedelmällisempää ja osapuolet pystyvät myös turvallisemmin olemaan eri mieltä asioista.

Vaikuttaminen

Neuvottelu on aina vaikuttamista. Tavoitteet ratkaisee vaikuttamisen keinot, mutta pääsääntöisesti vaikuttaminen tapahtuu neuvottelutaktiikan, vuorovaikutustaitojen ja luotujen ratkaisumallien avulla. 

Tilanteiden jälkikäsittely

Jotta voimme kehittyä paremmaksi neuvottelijaksi, meidän täytyy uskaltaa altistaa itsemme tilanteille, joissa joudumme neuvottelemaan. Kokemukset täytyy myös jälkikäsitellä eli analysoida, muutoin kehittymistä ei tapahdu.