Menetelmä

Haastavissa olosuhteissa koeponnistettu neuvottelutaito

Mitä yhteistä on poliisikuulusteluilla, under cover -operaation neuvottelutilanteella, tärkeällä liiketapaamisella, vaikealla myyntitapaamisella tai hankalalla työpalaverilla? Paljonkin. Kaikissa niissä tavoitteet ovat korkealla, tunteet yrittävät vaikuttaa päätöksentekoon ja vaikuttamisen elementit ovat samat. Valmistautuminen, profilointi, pelko- ja stressimekanismien hallinta, luottamuksen rakentaminen, vuorovaikutus- ja neuvottelutaito, sanaton viestintä, vaikuttaminen ja neuvottelun jälkikäsittely ovat Taktinen neuvottelu-menetelmän ydinsisältöä.

Taktinen neuvottelu®-menetelmä käsittää mm. seuraavia osa-alueita

Valmistautuminen

Valmistautumien lähtee tilannekuvan kirkastamisesta. Se on tavoitteiden ja resurssien ymmärtämistä sekä tiedon hankintaa ja saadun tiedon hyödyntämistä. Se joka valmistautuu huolellisemmin, pystyy yleensä hallitsemaan neuvottelua paremmin.

Taktinen profilointi®

Hyvä asiakasymmärrys ja nopea käyttäytymismallien tunnistaminen varmistaa syvemmän vuorovaikutuksen kaikissa kohtaamisissa. Taktinen profilointi auttaa sinua pika-analysoimaan neuvottelukumppanisi.

Pelko- ja stressimekanismien hallinta

Haastavat vuorovaikutustilanteet haastavat kykyämme hallita stressiä. Pelko ja stressimekanismien ymmärtäminen ja hallitseminen parantaa kykyämme neuvotella. 

Luottamuksen rakentaminen

Luottamus on tie vaikuttamiseen. Kun luottamus on pystytty rakentamaan neuvottelu osapuolten välille, on kommunikaatio hedelmällisempää ja osapuolet pystyvät myös turvallisemmin olemaan eri mieltä asioista.

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot

Neuvottelua ei ole ilman vuorovaikutusta. Haastavassa vuorovaikutustilanteessa neuvottelu on ennen kaikkea ongelmien ratkaisua, eriävien näkemysten yhteensovittamista ja ratkaisukeskeistä kommunikaatiota.

Sanaton viestintä

Mitä enemmän vuorovaikutustilanteeseen liittyy voimakkaita tunteita, sitä enemmän käytämme ja sitä enemmän myös tulkitsemme sanatonta viestintää. Se joka pystyy tulkitsemaan oikein keskustelukumppanin sanattomia viestejä, on aina askeleen edellä kaikissa vuorovaikutus- ja neuvottelutilantilanteissa.

Vaikuttaminen

Neuvottelu on aina vaikuttamista. Mitä paremmin ymmärtää ihmiseen koodattuja käyttäytymismalleja, sitä helpommin pystyy positiivisella tavalla vaikuttamaan keskustelukumppanin päätöksentekoon.

Jälkikäsittely

Jotta voimme kehittyä paremmaksi neuvottelijaksi, meidän täytyy uskaltaa altistaa itsemme tilanteille, joissa joudumme neuvottelemaan. Kokemukset täytyy myös jälkikäsitellä eli analysoida, muutoin kehittymistä ei tapahdu.

Meillä on käytössämme seuraavat tavaramerkit

Taktinen neuvottelu®
Taktinen profilointi®