Tuhansia haastavia neuvotteluita

Ihminen toimii vaikeissa tilanteissa aina tietyn kaavan mukaan

Kokemus on osoittanut sen, että mitä vaikeammasta vuorovaikutustilanteesta on kyse, sitä herkemmin noudatamme tiettyjä toimintamalleja. Mitä paremmin ymmärrämme ihmisen käyttäytymistä ja sitä ohjaavia tekijöitä, sen paremmin pystymme ennakoimaan vuorovaikutustilanteen muutokset.

Työskentelin 15 vuotta huume- ja väkivaltarikostutkijana, kansainvälisissä under cover operaatioissa ja Suojelupoliisin virkamiehenä ja sain mittaamattoman arvokasta kokemusta haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinnasta, stressimekanismien hallinnasta, luottamuksen rakentamisesta ja vaikuttamisesta haastavissa neuvottelutilanteissa. Mutta vasta yksityissektorin esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin siirryttyäni ymmärsin, että periaatteessa ei ole mitään eroa sillä, onko kyse tiukasta neuvottelusta ammattirikollisen kanssa, vaikeasta myyntineuvottelusta tai hankalasta työpalaverista. Ihminen käyttäytyy tietyn kaavan mukaan ja myös toimintaa muuttavat tekijät ovat samat. Ääritilanteissa kehitetyt toimintamallit ovat nyt sinun käytössäsi kehittämäni Taktinen neuvottelu®-menetelmän myötä.

Sami Sallinen