Tuhansia haastavia neuvotteluita

Olen työskennellyt yli 30 vuotta haastavien vuorovaikutustilanteiden ja uhkaavien kohtaamisten parissa. Takana on tuhansia vaikeita neuvotteluita, niin vaativissa viranomaistehtävissä kuin yksityissektorin esimies- ja asiantuntijatehtävissä. 

Viimeiset parikymmentä vuotta on kulunut yritysten operatiivisten riskien ja yritysturvallisuuden parissa, mutta taustat minulla on poliisissa. Työskentelin pitkään Helsingin rikospoliisin huumerikos- ja väkivaltarikosyksikössä, sekä Suojelupoliisissa. Työskentelin myös kansainvälisissä rikostutkinta ja under cover -tehtävissä, eli niin sanotuissa peitetoimintatehtävissä. Poliisikuulustelut, työskentely poliisiin tietolähteiden kanssa sekä under cover -operointi antoivat mittaamattoman arvokasta kokemusta vaikeiden neuvotteluiden hallinnasta. Sittemmin olen hyödyntänyt taitoja kaikissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa, niin työssä kuin siviilielämässäkin. 

Ihminen toimii vaikeissa tilanteissa aina tietyn kaavan mukaan

Kokemus on osoittanut sen, että on sitten kyse soluttautumisesta järjestäytyneen rikollisuuden sekaan, ammattirikollisen kuulustelemisesta, kiukuttelevasta asiakkaasta, riidasta puolison kanssa tai vaikeasta liikeneuvottelusta, niin ihminen toimii vaikeissa neuvottelutilanteissa aina tiettyjen lainalaisuuksien mukaan. Niin ikään menetelmät tilanteiden hallitsemiseksi noudattavat tiettyä kaavaa. 

Kirjoittaessani vuonna 2018 ensimmäistä Kehokoodi -kirjaani, pysähdyin miettimään, millä keinoin olin vuosikymmenten ajan toiminut erilaisissa vaikeissa kohtaamisissa. Siinä oli tietty kaava ja Taktinen neuvottelu® -menetelmä sai alkunsa.

Olen koko aikuisen työurani yrittänyt omalta osaltani tehdä maailmasta hieman turvallisemman ja paremman paikan olla ja elää. Aviopuolisona ja kolmen upean lapsen isänä se on minulle tärkeää. Taktinen neuvottelu® on ollut minulle keino kommunikoida paremmin, se on keino vaikuttaa ja keino saavuttaa paremmin omat tavoitteeni.   

Sami Sallinen