Uskalla kohdata vaikeat keskustelut

Rohkeasti kohti haastavia kohtaamisia

Mitä paremmin hallitsemme elämässämme haastavat vuorovaikutustilanteet, sitä paremmin ymmärrämme ja tulemme ymmärretyksi, sitä paremmin vältämme myös väärinkäsityksiä. Meillä on tyypillistä, että haluamme välttää konflikteja, mutta suurin osa turhista riidoista ja konflikteista jäisi syntymättä, jos uskaltaisimme rohkeammin mennä kohti epämukavia kohtaamisia ja kommunikoisimme paremmin. 

Haastavissa kohtaamisissa kyse on aina ihmisistä, intressien yhteen saattamisesta ja rakentavasta kommunikaatiosta. Kyse on halusta ja taidosta löytää uusia keinoja vaikealtakin tuntuviin ongelmiin. Tämän polun kautta meillä on myös suurempi todennäköisyys saavuttaa omat tavoitteemme, liittyvät ne sitten työelämän haasteisiin tai tavallisiin arjen kohtaamisiin.

Taktinen neuvottelu -menetelmässä ei ole kyse vain neuvottelutaidoista. Siinä on kyse hyvästä elämästä, omien rajojen asettamisesta ja taidosta olla paremmassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. 

Ihminen toimii vaikeissa tilanteissa aina tietyn kaavan mukaan

Kokemus on osoittanut sen, että mitä vaikeammasta vuorovaikutustilanteesta on kyse, sitä herkemmin noudatamme tiettyjä toimintamalleja. Mitä paremmin ymmärrämme ihmisen käyttäytymistä ja sitä ohjaavia tekijöitä, sen paremmin pystymme ennakoimaan vuorovaikutustilanteen muutokset.

Takana tuhansia haastavia neuvotteluita

Työskentelin 15 vuotta huume- ja väkivaltarikostutkijana, kansainvälisissä under cover operaatioissa ja Suojelupoliisin virkamiehenä, jossa sain mittaamattoman arvokasta kokemusta siitä, miten hallita haastavat vuorovaikutustilanteet. Opin omakohtaisesti stressimekanismien hallinnasta, luottamuksen rakentamisesta ja vaikuttamisesta haastavissa neuvottelutilanteissa. Mutta vasta yksityissektorin esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin siirryttyäni ymmärsin, että periaatteessa ei ole mitään eroa sillä, onko kyse tiukasta neuvottelusta ammattirikollisen kanssa, vaikeasta myyntineuvottelusta tai hankalasta työpalaverista. Ihminen käyttäytyy tietyn kaavan mukaan ja myös toimintaa muuttavat tekijät ovat samat. Ääritilanteissa kehitetyt toimintamallit ovat nyt sinun käytössäsi kehittämäni Taktinen neuvottelu®-menetelmän myötä.

Sami Sallinen