Uskalla kohdata vaikeat keskustelut

Rohkeasti kohti haastavia kohtaamisia

Mitä paremmin hallitsemme elämässämme haastavat vuorovaikutustilanteet, sitä paremmin ymmärrämme ja tulemme ymmärretyksi, sitä paremmin vältämme myös väärinkäsityksiä. Meillä on tyypillistä, että haluamme välttää konflikteja, mutta suurin osa turhista riidoista ja konflikteista jäisi syntymättä, jos uskaltaisimme rohkeammin mennä kohti epämukavia kohtaamisia ja kommunikoisimme paremmin. 

Haastavissa kohtaamisissa kyse on aina ihmisistä, intressien yhteen saattamisesta ja rakentavasta kommunikaatiosta. Kyse on halusta ja taidosta löytää uusia keinoja vaikealtakin tuntuviin ongelmiin. Tämän polun kautta meillä on myös suurempi todennäköisyys saavuttaa omat tavoitteemme, liittyvät ne sitten työelämän haasteisiin tai tavallisiin arjen kohtaamisiin.

Taktinen neuvottelu® -menetelmässä ei ole kyse vain neuvottelutaidoista. Siinä on kyse hyvästä elämästä, omien rajojen asettamisesta ja taidosta olla paremmassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa.