Vuorovaikutus, taktinen neuvottelu, Sami Sallinen

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaito – työelämän tärkein taito

  Taktinen neuvottelu valmennukset sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää omia vuorovaikutus- tai neuvottelutaitojaan tai kokevat tärkeäksi ymmärtää paremmin ihmisen käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä. Vaativissa oloissa koeponnistetut menetelmät tarjoavat konkreettisia työkaluja kokeneillekin ammattilaisille.

   Kenelle menetelmä sopii?

   Asiantuntijat.

   Alansa huippuammattilainenkin voi menettää uskottavuutensa, jos vuorovaikutustilanne epäonnistuu. Se kuinka hallitsemme itsemme ja kuinka kommunikoimme, vaikuttaa suoraan siihen, kuinka meitä kuunnellaan ja uskotaan.  

   Neuvottelijat.

   Neuvottelut ovat helppoja, kun intressit ovat yhteneväiset, mutta vaikeuskerroin kasvaa huomattavasti, kun osapuolten tavoitteet ovat ristiriidassa. Neuvottelun jumittuminen on monelle ammattilaiselle tuttu tilanne. Tilanteiden purku ja neuvottelun palauttaminen raiteilleen vaatii ammattitaitoa. 

   Myyjät.

   Myyntineuvottelun haastavimmat vaiheet liittyvä kaupan klousaamiseen ja intressiristiriitoihin, siihen kun asiakas ei halua ostaa. Vaikeissa myyntineuvotteluissa kyse on pohjimmiltaan haastavan vuorovaikutustilanteen hallinnasta. 

   Esimiehet ja HR -ammattilaiset.

   Työelämän haastavat kohtaamiset ja rekrytoinnit ovat monella mittarilla yritysten vaikeimpia vuorovaikutustilanteita. Niiden hoitaminen vaatii ammattitaitoa ja osaamista.   

   Valmentajat ja kouluttajat.

   Kun arvovaltasi kyseenalaistetaan tai kun viestisi ei mene perille, voi tilanne tuntua vaikealta. Luottamuksen rakentaminen on tie vaikuttamiseen, se on opittavissa oleva taito.  

   Asiakaspalvelijat.

   Moni asiakaspalvelussa työskentelevä joutuu tänä päivänä kohtuuttoman kritiikin kohteeksi. Työn psyykkinen kuormittavuus kasvaa entisestään, jos emme hallitse haastavia vuorovaikutustilanteita.